K-tjänster

 FM-tjänster

 Energitjänster

Energitjänster

För närvarande utför vi energibalansberäkningar för bygglovsansökningar.

Vi förbereder oss för den ökande efterfrågan på energitjänster inom byggsektorn. Driftsskedet får större betydelse i byggprojekteringen och en byggnads specifika energikapacitet, andel köpt energi, är en högintressant fråga inom byggbranschen idag. Kraven från energimyndigheten skärps ständigt och en byggnads isoleringsgrad och lufttäthet är två viktiga parametrar.