K-tjänster

 FM-tjänster

 Energitjänster

K-tjänster

Vi utför konstruktionstjänster som konsulter inom husbyggnad. Vi arbetar med moderna IT-verktyg och är distansoberoende genom en fast uppkoppling mot internet. Konstruktionsmaterial som stål, trä, betong och murverk av olika slag har vi erfarenhet av.

Följande typer av objekt har vi utfört:

  • Kontor
  • Skolor
  • Simhallar
  • Sågverk
  • Affärer
  • Bostäder
  • Prefab konstruktioner

Ritprogram

Vi arbetar med flera olika system.

AutoCAD

AutoCAD med applikationsprogrammet XL är vårt huvudsakliga CAD-program.

Revit Structure

Revit är ett 3D-modelleringsprogram som stöder BIM, (Building Information Modeling). Vi ser att det är ett program som börjat användas flitigt inom byggbranschen på senare tid och vi ser till att ha möjligheten att jobba med samarbetspartners som använders sig utav det. Fördelen med 3D-modellering är att konflikter upptäcks på ett tidigt stadium.

Tekla Structures

Tekla Structures är ett annat BIM-program som ingår i vår senaste satsning. Vi har smygit igång användandet av det, men under sensommaren/hösten kommer vi att dra igång på allvar med en utbildningssatsning för att öka vår kompetens och konkurrenskraft. Tekla är välanpassat för konstruktion och vi kommer att använda det för att skapa och hantera 3D-byggnadsmodeller för både stål- och betongkonstruktioner. Ur modellen kan vi sedan generera utdata för användning vid tillverkning och uppförande på ett smidigt sätt.

Beräkningsprogram

Ett antal beräkningsprogram ingår i vår arsenal.

Generellt

För beräkningar använder vi Excel, StruSoft:s Ramanalys och concrete designer för ramberäkningar i första och andra ordningens teori samt för dimensioneringar.

FEM-beräkningar

StruSoft:s FEM-Design Platta och Skiva används för plana problem. 3D-Ram och 3D-Struct används för tre- dimensionella FEM-beräkningar.

VIP-energy

Strusoft:s VIP-Energy är en serie programmoduler som beräknar en byggnads energibalans utifrån en fysisk modell av byggnaden kopplat till aktuell klimatdata. Efterfrågan på energitjänster ökar hela tiden och en byggnads specifika energikapacitet, andel köpt energi, är väldigt intressant ur ett driftsperspektiv.