Projekt som vi varit delaktiga i

Vällingby Centrum förnyelse

Vid tillbyggnaden av Vällingby centrum fick vi 2007 i uppdrag av en tysk prefab leverantör, Geithner Bau i Wilhelmshaven, att hållfasthetsberäkna tre punkthus om vardera 14 våningar.
Mer info
Vi har utfört beräkningarna med 3D FEM- progran från Strusoft.
Mer info

Grovan, Ljusdal

Tillsammans med Öhmans och Timmerblock kommer vi att uppföra 13 st miljöanpassade villor i massivträ på ett område mellan Ljusnan och Kyrksjön, i Ljusdal.
Vi gör projekteringen och det caddas helt i Revit.
Mer info

Ikea, Kungens Kruva, Stockholm

Tillsammans med Vision Consult har vi:
Konstruerat grunden vid utbyggnaden 1999-2000, som var mycket omfattande med pålning och sprängning.
Konstruerat de nya ramperna och avväxlingar för nya rulltrappor upp till plan 3, vid ombyggnaden 2006-2007.
Mer info

Södra Länken, Stockholm

Som underkonsult till Bloco har caddat alla takelement i Södra Länkens tunnlar.
Mer info