Företaget

 Affärsidé

 Kvalitétspolicy

 Miljöpolicy

 Utvecklingspolicy

Utvecklingspolicy

Kompetensutveckling sker inom fyra områden nämligen:

Tekniskt i form av nya objektorienterade CAD-system, så kallade BIM-system. BIM står för Bygg Inforamtions Modell. Beräkningsprogram, som baseras på 3D finita element metoden, med dimensioneringsmoduler för olika konstruktionsmaterial.

Normer för våran bransch utvecklas ständigt, speciellt p g a EU den s k Euro code. Vi har en kontinuerlig utbildning i nya normer och regelsystem.

Organisatoriskt genom att aktivt använda Internet, så att vi blir mer oberoende av distansen till våra beställare och samarbetspartners. Målet är att vi skall var helt oberoende av loaklisering för att effektivt utföra vårt arbete.

Miljö- och kvalitetsmässigt genom att aktivt jobba med våra miljö- och kvalitetssystem.

Socialt, genom att vi mänskligt skall fungera bra tillsammans. Detta kan ske med gemensamma aktiviteter, att vi har ett öppet klimat som tillåter kritik, att företaget stödjer människor, så alla får en tro på sin egen förmåga.